Str. Ticus nr. 7

Sector 3, Bucuresti

Împreună

Ce credem noi

Conform Scripturii, noi credem că omul a fost creat după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Prin neascultare, el a rupt relația dintre el și Creatorul său, negând dependența de El. Chipul lui Dumnezeu a fost astfel denaturat, iar omul a ajuns supus morții. Dumnezeu va dărui însă nemurirea celor răscumpărați de El. Până atunci, moartea este un somn, o stare de inconștiență în care nu există nicio altă entitate din om care să continue să trăiască.

Ceea ce cred adventiștii de ziua a șaptea au crezut apostolii, primii creștini și, înaintea lor, acesta a fost crezul, speranța patriarhilor. Astfel, credința adventistă, departe de a fi o evoluție religioasă modernă, este o revenire la vechile învățături biblice, la adevărul curat și veșnic al lui Dumnezeu. Credința noastră, fundamentată pe învățăturile Bibliei, este aceeași credința care a fost dată sfinților “o dată pentru totdeauna” (Iuda 1:3).

Creștinii se împart în diferite curente de gândire asupra doctrinelor Bibliei. Doctrinele neacceptate de adventiștii de ziua a șaptea sunt considerate ca nefiind bazate pe Cuvântul lui Dumnezeu. 

Doctrine în comun cu creștinii conservatori și crezurile istorice protestante

1. Dumnezeu este Dumnezeul creator, susținător și conducător al universului, este etern, omnipotent, omniscient și omniprezent (Geneza 1:1; Geneza 17:1, Tit 1:2; Isaia 46:10; Psalmi 139:7-10).

2. Dumnezeirea, Trinitatea, îi cuprinde pe Dumnezeu Tatăl, Hristos Fiul și Duhul Sfânt, formând totuși o unitate în esență, natură și scop (1 Ioan 5:7, Efeseni 4:5).

3. Scripturile sunt relevația inspirată a lui Dumnezeu către oameni; și Biblia este singura regulă de credință și practică (2 Timotei 3:16-17).

4. Isus Hristos este Însuși Dumnezeu și a existat cu Tatăl din eternitate (Ioan 10:30, Efeseni 3:11).

5. Duhul Sfânt este o ființă personală, împărțind atribute divine cu Tatăl și cu Fiul (Ioan 16:7-14, 1 Corinteni 2:11).

6. Hristos, Cuvântul lui Dumnezeu S-a întrupat prin concepție miraculoasă și naștere virgină; și a trăit o viață absolut lipsită de păcat aici pe pământ (Luca 1:31-32, Evrei 4:15).

7. Moartea înlocuitoare, ispășitoare a lui Isus Hristos, odată pentru totdeauna, este pe deplin satisfăcătoare pentru mântuirea unei rase pierdute (Ioan 3:16).

8. Isus Hristos a înviat literalmente și trupește din mormânt (1 Corinteni 15:1-20).

9. S-a înălțat la cer literalmente și trupește (Luca 24:39-51).

10. Acum slujește ca avocat al creștinilor credincioși prin lucrarea preoțească și mijlocirea înaintea Tatălui (Evrei 5:9-10).

11. Se va întoarce într-o revenire premilenială, personală, iminentă (1 Tesaloniceni 4:16-17, Apocalipsa 20:4).

12. Omul a fost creat fără păcat, dar prin căderea sa ulterioară a intrat într-o stare de înstrăinare și depravare (Eclesiastul 7:29, Romani 7:18-20).

13. Salvarea prin Hristos este doar prin har, prin credința în sacrificiul Lui (Efeseni 2:8-9).

14. Intrarea într-o nouă viață în Hristos este prin regenerare sau nașterea din nou (2 Corinteni 5:16-17).

15. Omul este considerat fără vină doar prin credință (Romani 3:21-26).

16. Omul este sfințit prin locuirea lăuntrică a lui Hristos datorită lucrării Duhului Sfânt (1 Petru 3:15, 1 Tesaloniceni 5:23, 2 Tesaloniceni 2:13).

17. Omul va fi glorificat la înviere sau transfigurația sfinților, atunci când Domnul revine (1 Corinteni 15:51-52).

18. Va fi o judecată a tuturor oamenilor (Eclesiastul 12:14, Evrei 9:27).

19. Evanghelia trebuie predicată ca mărturie întregii lumi (Matei 24:14, Coloseni 1:5-6).

Doctrine în comun cu unii creștini conservatori

1. Omul este liber să aleagă sau să respingă oferta salvării venită prin Hristos; Dumnezeu nu a predestinat pe unii oameni pentru a fi salvați și pe alții pentru a fi pierduți (Ioan 3:16, Iosua 24:15, 1 Corinteni 9:26-27).

2. Legea Morală, Decalogul, este standardul vieții și conduitei pentru toți oamenii de toate vârstele; Decalogul nu a fost desființat sau schimbat (Exodul 20:1-17, Matei 5:17, Luca 16:17, Romani 3:20, 31-4:1, 7:12, Evrei 8:10).

3. Botezul va fi făcut printr-o singură scufundare; nu prin stropire, turnare apei, sau scufundare de trei ori (Matei 28:18-19, Marcu 1:9-10, Fapte 8:35-38).

4. Omul a fost înzestrat, la creațiune, cu nemurire condiționată; omul nu are nemurirea în el însuși sau un suflet nemuritor. (Psalmul 146:4, Eclesiastul 9:5-6.10, 12:7, Isaia 26:14).

5. Răul va fi pedepsit prin suferință și printr-o completă distrugere prin foc; nu există un iad veșnic în care sufletele sunt chinuite fără sfârșit (Matei 25:41, 2 Petru 3:7).

6. Ziua a șaptea a săptămânii este Sabatul; Sabatul nu a fost desființat sau schimbat cu prima zi a săptămânii (Geneza 2:2-3, Exodul 20: 8-11, Ezechiel 20:20, Matei 12:8).

7. Principiul zecimii este planul lui Dumnezeu pentru a susține biserica Sa; principiul zecimii nu a fost dat doar pentru iudei (Genesa 14:20, Levitic 27:30, Maleahi 3:10, Matei 23:23).

8. Dumnezeu a creat lumea în șase zile literare; creația nu s-a realizat printr-un proces evolutiv (Geneza 1:5-18, 2:2, Exodul 20:11).

9. Perspectiva corectă a interpretării profetice este expusă cel mai bine prin ceea ce se cunoaște a fi școala istorică (interpretarea istorică); nu se acceptă sistemul preterist sau futurist în interpretarea profetice (Numeri 14:34, Ezechiel 4:6, Daniel 9:23,25,27, Matei 24:15).

10. Separarea puterilor în stat (statul și biserica vor acționa în sisteme cu totul diferite); în încercarea de a controla religia sau activitățile religioase ale oamenilor, biserica nu trebuie să domine statul și statul nu trebuie să guverneze peste biserică (Marcu 12:17, Fapte 5:29, Romani 13:1-2, 1 Petru 2:13-14).

11. Ritualul instituit de Hristos – spălarea picioarelor unii altora la Cina Domnului – este și pentru practica actuală; acest ritual nu a fost doar o adjustare la obiceiurile și necesitățile acelor timpuri (Ioan 13:14-15, 1 Corinteni 11:23-24).

12. Abținerea de la practicile în care se folosesc alcoolul și tutunul; prin folosirea acestor lucruri caracterul lui Dumnezeu nu este corect exemplificat (Proverbe 23:20-21, 31:4-5, 1 Corinteni 3:16-17, 6:19-20, 10:31).

Doctrine care sunt specifice adventiștilor de ziua a șaptea

1. Există un Sanctuar în ceruri, unde Hristos, Marele nostru Preot, slujește în două faze distincte ale lucrării sale de mijlocire (Evrei 2:17, 5:1, 8:1-3, 9; 1 Timotei 2:5).

2. Trebuie să aibă loc o judecată de cercetare, în care soarta tuturor oamenilor să fie hotărâtă înainte de venirea Lui Hristos, în glorie (Evrei 7:25, 9:24; 1 Ioan 2:1, 4:17; Matei 12:36; 2 Petru 2:9, 3:7).

3. Spiritul profeției, sau darul profetic, este unul dintre darurile Duhului, promis bisericii, în zilele din urmă, și acest dar a fost manifestat în Biserica Adventistă de ziua a șaptea prin lucrarea și scrierile lui Ellen White (1 Corinteni 12:11; Ioel 2:28-29; Efeseni 4:11-12; Apocalipsa 12:17, 19:10). De asemenea, Hazen Foss a fost înzestrat cu Darul Profeției, dar a respins chemarea Duhului, mai apoi pierzându-și interesul pentru religie.

4. Pecetea lui Dumnezeu și semnul fiarei, menționate în Apocalipsa, sunt simboluri ale forțelor antagonice, a răului și a binelui, în ultimul mare conflict înainte de revenirea lui Hristos (Apocalipsa 13:16-17, 14:9, 15:2).

5. Cei trei îngeri din Apocalipsa capitolul 14, reprezintă proclamarea ultimului mesaj a lui Dumnezeu către lume, în pregătirea pentru revenirea lui Hristos (Apocalipsa 14:6-12; Matei 12:36; 2 Petru 2:9, 3:7; 1 Ioan 4:17).

Pentru a afla mai multe despre crezul (doctrina) Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea, puteți accesa linkul următor: 

Convingeri fundamentale – Biserica Adventistă 

Ce crezi tu

Noi credem că nu există om fără credință. Unii oameni cred în Dumnezeu, alții cred că nu există Dumnezeu. Dar toți cred! 

Noi credem, de asemenea, ca omul are multe întrebări în viață, două fiind cele mai importante:

Cine este Dumnezeu?

Cine sunt eu?

Dacă avem răspuns la acestea, toate celelalte sunt ”ca și rezolvate”.

Ce crezi tu?

Nu știm exact, dar cu prețuire îți oferim un sfat: nu-ți da răspuns la întrebarea aceasta dacă nu ai citit niciodată Biblia!

Isus a luat cuvântul şi le-a zis: „Aveţi credinţă în Dumnezeu! Marcu 11:22 

Nu ai o Biblie? Poți obține una GRATUIT la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea din str. Ticuș nr 7, sector 3, București

Ce facem noi

Deși poate puține și slabe, acțiunile membrilor bisericii se înscriu în porunca Mântuitorului ”iubiți (…), binecuvântați (…), faceți bine (…) și rugați-vă (…)” Matei 5.44

În cei 12 ani de funcționare, Biserica Adventistă Balta Albă s-a implicat în diverse proiecte sociale, moral-spirituale, medicale, de nutriție, stil de viață sănătos, concerte umanitare, etc, toate din dorința de a fi aproape de oameni, gata oricând de a-i înțelege, ajuta și sluji. 

În fiecare Sabat, activitățile cu copiii implică prezența unor persoane adulte (instructori) ce desfășoară lecții biblice specifice fiecărei grupe de vârstă. Astfel, la grupa ”Primii pași”, avem un număr de 7 copii participanți, la ”Grădinița” sunt 11 copii, la ”Primară” 12 copii, la ”Juniori” avem 17 copii iar în cadrul grupei ”Adolescenți” frecventează 11 copii. 

Periodic, Biserica Adventisă desfășoară programe de stil de viață și nutriție pentru persoanele interesate, vizitatori ai bisericii. Cele 8 principii de bază pentru sănătate (nutriție, exercițiu fizic, apă, soare, cumpătare, aer, odihnă, credință) sunt împletite echilibrat în întâlnirile cu specific medical și culinar. 

Înțelegând încărcătura emoțională profundă precum și durerea sufletească trăită în momentul în care nașterea unui copil nu este întâmpinată cu bucurie de ambii părinți, Biserica Adventistă Balta Albă susține anual un proiect socio-umanitar prin care oferă atât susținere materială (scutece, pampers, lapte praf, etc) cât și sprijin prin consiliere creștină mamelor aflate în maternitățile din București cu ocazia sărbătorilor de iarnă.

Aceeași dorință de a fi alături de cei care suferă a stat la baza și a altor proiecte îndreptate către comunitate. Copiii și tinerii din Biserica Adventistă Balta Albă oferă pachete cu jucării, haine, dulciuri, copiilor internați în diverse spitale din capitală. 

Centrul Național Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Dr.Nicolae Robănescu este unul dintre spitalele care au beneficiat de colaborarea cu tinerii din Biserica Adventistă Balta Albă.

Drept răspuns, Împăratul le va zice: „Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din aceşti foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.” Matei 25:40 

Ce poți face tu

Filipeni 4:13 

Pot totul în Hristos care mă întăreşte.

În principiu, textul acesta reprezintă răspunsul la întrebare. 

Un singur comentariu în plus: te poți implica alături de noi în oricare dintre proiectele bisericii noastre pe care le găsești aici.

Împreună vom învăța, împreună vom oferi, vom hrăni, vom mângâia pe semenii noștri. 

Poți face și singur lucrurile acestea, cerându-I ajutor lui Dumnezeu, Tatăl nostru. Însă bucuria ar fi mai mare să fim împreună! Te așteptăm cu drag!