Str. Ticus nr. 7

Sector 3, Bucuresti

Welcome

Cine suntem noi

Suntem un grup de 210 persoane ce trăim prin harul lui Dumnezeu în sectorul 3 al Bucureștiului. Copii, tineri, adulți și vârstnici încercăm să ”trăim frumos, ca în timpul zilei”, după cum am citit îndemnul sfântului apostol Pavel (Biblia, Romani 13.13). 

Suntem membri botezați ai Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și am făcut lucrul acesta convinși fiind de lupta nevăzută dintre bine și rău, Dumnezeu și Satana, dorind să exprimăm astfel hotărârea noastră înaintea oamenilor și a lui Dumnezeu de a-L urma și asculta toată viața noastră. 

Conform poruncii a IV-a, ne găsiți în cele șase zile lucrătoare în aproape toate direcțiile de activitate publice. Astfel, fie ca profesori ori ingineri, croitori, medici, arhitecți, asistenți sociali ori instalatori, respectăm atât îndemnul de a lucra cinstit cât și porunca de a ne odihni, după Lege, în ziua a șaptea. 

Sâmbăta suntem la biserică, acasă ori în natură, închinându-ne lui Dumnezeu cu trupul, mintea și sufletul nostru. 

2 Cronici 6.18-21

”Dar ce! Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde: cu cât mai puţin această Casă pe care am zidit-o eu! Totuşi, Doamne Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău şi la cererea lui! Ascultă strigătul şi rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău. Ochii Tăi să fie zi şi noapte deschişi peste Casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi Numele Tău! Ascultă rugăciunea pe care o face robul Tău în locul acesta! Ascultă cererile robului Tău şi ale poporului Tău, Israel, când se vor ruga în locul acesta! Ascultă din locul locuinţei Tale, din ceruri, ascultă şi iartă!”

Istoric local

În jurul anilor 2000-2001, credincioșii adventiști au simțit nevoia imperioasă de a avea un locaș de închinare în această parte a Bucureștiului. Singurele biserici adventiste din zonă erau pe strada Labirint 116 si strada Dem Teodorescu 17, ambele situate între Piața Muncii și Călărași, deci la o distanță considerabilă. 

Odată pornit proiectul Balta Albă, credincioșii adventiști din zonă (și nu numai), împreună cu bisericile adventiste din București, Conferința Muntenia a Bisericii Adventiste de Ziua a Șaptea și alți sponsori și oameni de bine, și-au oferit timpul, resursele și toată disponibilitatea pentru a lucra la finalizarea cât mai repede a locașului de închinare. 

Începând din anul 2004 au existat Servicii Divine (slujbe religioase) desfășurate aici, la Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea Balta Albă, str. Ticuș nr.7.

În anul 2008 a fost inaugurată Biserica, iar in octombrie 2018 s-au serbat 10 ani de la deschiderea oficială a locașului de închinare. 

2 Cronici 6.18-21

”Dar ce! Să locuiască Dumnezeu cu adevărat împreună cu omul pe pământ? Iată că cerurile şi cerurile cerurilor nu Te pot cuprinde: cu cât mai puţin această Casă pe care am zidit-o eu! Totuşi, Doamne Dumnezeul meu, ia aminte la rugăciunea robului Tău şi la cererea lui! Ascultă strigătul şi rugăciunea pe care Ţi-o face robul Tău. Ochii Tăi să fie zi şi noapte deschişi peste Casa aceasta, peste locul despre care ai zis că acolo va fi Numele Tău! Ascultă rugăciunea pe care o face robul Tău în locul acesta! Ascultă cererile robului Tău şi ale poporului Tău, Israel, când se vor ruga în locul acesta! Ascultă din locul locuinţei Tale, din ceruri, ascultă şi iartă!”

 

Imagine biserica in constructie

Imagine serbare 10 ani

Unde ne întâlnim

BUCUREŞTI BALTA ALBĂ – Str. Ticuș nr. 7

BUCUREŞTI CUZA VODĂ – Bucureşti, str. Cuza-Vodă nr. 141 A

LICEUL ADVENTIST ŞTEFAN DEMETRESCU – Bucureşti, Şos. Vitan – Bârzeşti nr. 11

BUCUREŞTI POPA TATU – Bucureşti, str. Popa Tatu nr. 38

BUCUREŞTI LABIRINT – Bucureşti, str. Labirint nr. 116

BUCUREŞTI BRÂNCOVEANU – Bucureşti, str. Râul Mara nr. 8

BUCUREŞTI FOIŞOR – Bucureşti, str. Vasile Stroescu nr. 13

VOLUNTARI – Voluntari, str. Mihai Viteazu nr. 35

BUCUREŞTI BĂNEASA – Str. Erou Iancu Nicolae nr. 38-38 A, Băneasa

BUCUREŞTI SPERANŢA – Bucureşti, str. Biserica Amzei nr. 5-7

BUCUREŞTI NOUL GRANT – Bucureşti, str. Lucăceşti nr. 32

BUCUREŞTI ÎNVINGĂTORILOR – Bucureşti, str. Dem Teodorescu nr. 17

BUCUREŞTI MILITARI – Bucureşti, str. Sergent Apostol Constantin nr. 14

BUCUREŞTI TEI – Bucureşti, str. Scheiul de Jos nr. 25

BUCUREŞTI MARANATA – Bucureşti, str. Vasile Gherghel nr. 81

BUCHAREST INTERNATIONAL ADVENTIST – Bucureşti, str. Negustori nr. 15

BUCUREŞTI CRINUL – Bucureşti, str. Crinului nr. 59

BUCUREŞTI BELLU – Bucureşti, str. Ştefan Hepiteş nr. 21A

Când ne întâlnim

Conform Scripturii, Biserica Adventistă de Ziua a Șaptea serbează Sabatul Domnului, ziua de odihnă, ziua a șaptea, sâmbăta. 

Pentru a ne aduce aminte de ziua de Sabat ca s-o sfinţim (Ex. 20,8), noi trebuie să ne gândim la Sabat în decursul întregii săptămâni şi să facem pregătirile necesare într-un mod care să fie plăcut lui Dumnezeu. 

Sabatul începe vineri seara, la apusul soarelui, şi se sfârşeşte sâmbătă seara, la apusul soarelui (vezi Gen. 1,5; cf. Marcu 1,32). Scriptura numeşte ziua de dinaintea Sabatului (vinerea) ziua de pregătire pentru Sabat (Marcu 15,42) – o zi în care să facem tot ce este necesar pentru ca nimic să nu tulbure sfinţenia Sabatului. 

Pentru că Sabatul este o zi specială de comuniune cu Dumnezeu, în care suntem invitaţi să celebrăm cu bucurie opera creaţiei şi răscumpărării, este important să evităm orice tinde să-i altereze atmosfera sfântă. Biblia arată că, în Sabat, trebuie să încetăm activitatea noastră obişnuită (Ex. 20,10), evitând orice lucrare făcută pentru a ne câştiga existenţa, precum şi toate tranzacţiile de afaceri (Neemia 13,15-22). Trebuie să-L onorăm pe Dumnezeu „neurmând căile [noastre], neîndeletnicindu-[ne] cu treburile [noastre] şi nededându-[ne] la flecării” (Is. 58,13). Folosirea acestei zile pentru propria plăcere, angajarea în conversaţii, interese şi gânduri lumeşti sau acţiuni sportive, ne vor distrage de la comuniunea cu Creatorul nostru şi vor viola sfinţenia Sabatului. Preocuparea pentru păzirea poruncii Sabatului trebuie să se extindă asupra tuturor acelora aflaţi sub autoritatea noastră – copiii noştri, cei care lucrează pentru noi şi chiar şi musafirii noştri şi animalele noastre (Ex. 20,10) – astfel încât şi ei să se bucure de binecuvântările Sabatului.

Prin urmare, ne întâlnim vineri seara pentru slujba de deschidere a Sabatului (ora diferă în funcție de anotimp, vară/iarnă), precum și în Sabat dimineață și după-amiază (ocazie în care se și încheie Sabatul, la apus).

Porunca IV (Biblia, Cele 10 porunci, Exod 20.8)

Adu-ţi aminte de ziua de odihnă, ca s-o sfinţeşti.
Să lucrezi şase zile şi să-ţi faci lucrul tău.
Dar ziua a şaptea este ziua de odihnă închinată Domnului Dumnezeului tău: să nu faci nicio lucrare în ea, nici tu, nici fiul tău, nici fiica ta, nici robul tău, nici roaba ta, nici vita ta, nici străinul care este în casa ta.
Căci în şase zile a făcut Domnul cerurile, pământul şi marea, şi tot ce este în ele, iar în ziua a şaptea S-a odihnit: de aceea a binecuvântat Domnul ziua de odihnă şi a sfinţit-o.